ژوئن
3
2014

اصول رتبهبندی سایت توسط موتور جستجو

رتبه بندي سايت­ها توسط موتورهاي جستجو چگونه انجام مي­شود؟

هرباركه شما توسط موتورجستجو جستجويي انجام مي­دهيد،عنكبوت آن به آهستگي از ميان ميليون­هافهرست  حركت مي­كند و آنها را كه بيشتر با مورد جستجوي شما ارتباط دارند به تصوير مي­كشد.حتي ميزان اين ارتباط نيز مورد ارزشيابي قرار مي­گيرد تا مرتبط ترين سايت­ها در ابتدا به نمايش درآيند.البته موتورجستجو همواره درست عمل نمي­كند. گاهي صفحات نامربوط به چشم مي­خورند و در مواردي براي يافتن آنچه مي­خواهيد بايد جستجوي بيشتري انجام دهيد.موتورجستجو دريافتن اطلاعات عمل شگفت­انگيزي انجام مي­دهد.

به راستي موتورهاي جستجو عمل ارزش­گذاري و رتبه بندي راچگونه انجام مي­دهند؟پاسخ ازاين قرار است كه توسط يك گروه دستورالعمل­ها كه الگوريتم خوانده مي­شوند،هر موتور جستجو از گروه متفاوتي از الگوريتم­ها استفاده مي­كند اما همۀ آنها از اصول عمومي خواصي پيروي مي­كنند.ازآنجا كه موتورهاي جستجو قصد دارند توجه مشتريان را مجدداً به خودجلب كنند،تلاششان براين است كه نتايج جستجوي مرتبط­تري را پيداكنند.

عنکبوت گوگل

يك راه براي دستيابي به اين هدف توجه به مكان قرارگيري وتراكم عبارات جستجو ياكلمات كليدي دريك صفحۀ وب است.موتور جستجو بررسي مي­كند كه كلمات كليدي دربخش عنوان،بخش ­سرآغاز، درابتداي پارگراف يا در متن آمده ­اند فرض براين است كه صفحات مرتبط با كلمات مورد جستجواين عبارات كليدي رابرجسته ­تروچشم گيرتر مورد استفاده قرار مي­دهد. موتورجستجوتحليل مي­كندكه كلمات كليدي درمقايسه باديگركلمات چندمرتبه به كار رفته ­اند. Meta Tagها نيزممكن است ­درتشخيص ارتباط نقش داشته باشند.هرچند بسياري از موتورهاي جستجوآنهارادر نظرنمي­ گيرندوآن دسته راكه به آن اهميت مي­دهندممكن است به صورت­هاي متفاوتي ارزش گذاري كنند.امكان دارد موتورهاي جستجو وب سايت­هارابه علت Spamming جريمه ياتحريم كنند.كلمات كليدي يك نواخت وخسته كنندۀ كلمات كليدي تكراري درانتهاي يك صفحه وارئه كردن صفحه­اي كه به صورت اوتوماتيك مخاطب رابه صفحه­ iاي بامحتواي كاملاًمتفاوت هدايت­ مي­كند،همه ­اشكال ­ازSpamming هستند.

درپايان موتورهاي جستجو تحليل ارتباط را نيز درمشخص كردن ارزشيابي خود به كار ميبرند. با تحليل اينكه صفحات چگونه به يكديگرمتصل مي­شوند،يك موتورجستجومي­تواند مشخص كندكه آن صفحه درچه مورد است وآياآن صفحه به اندازۀكافي مهم است كه در رتبه بندي به حساب آيديا خير؟

مهم است كه به يادداشته باشيم بااينكه بيشترموتورهاي جستجو ازاصول يكساني پيروي مي­كنند، الگوريتم­هاي متفاوتي دارند.به اين دليل است كه انجام يك جستجو درموتورهاي جستجوي مختلف نتايج بسيارمتفاوتي به بارمي­ آورد براي مثال ممكن است برخي موتورهاي جستجوتعدادبيشتري ازصفحات وب رافهرست كنندوبرخي ديگردرفاصله­ هاي زماني كمتر اين كار را انجام دهند.نتيجۀنهايي براين است كه هيچ دوموتورجستجويي فهرست يكساني از صفحات وب ندارد.بنابراين رتبه بندي درموتورهاي جستجو ممكن است بسيارمتفاوت باشد.به همين دليل طراحان سايت­هاي وب معمولا يك موتور عمده را هدف قرار مي­دهند و سعي  مي­كنند طراحي سايت را به گونه ­اي انجام دهند كه براي آن موتور خاص مناسب باشدو رتبۀ بهتري داشته باشدو البته بااين كار به احتمال زياد رتبه دربرخي موتورهاي ديگر را ازدست خواهد داد. حتي برخي ازطراحان ممكن است موتورهاي منطقه­ اي وتخصصي خاصي راهدف قراردهندوبرايشان امتيازدر موتورهاي عمومي اهميت نداشته باشد.

ما در سیستم همکاری در فروش بیتاسل تمرکز بیشتری بر روی آموزش نحوه بهینه سازی سایت برای موتور جستجو گوگل را داریم و به همین دلیل بیشتر مطالب در این زمینه می باشند و قصد و هدف نهایی ما بعد از آموزش کاربران سیستم بالابردن رتبه وب سایت در کلمات کلیدی مرتبط مانند همکار در فروش است.

 

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرصت را از دست ندهید و همین حالا برای عضویت در سیستم همکاری در فروش و کسب درآمد از اینترنت بیتاسل اقدام کنید ...

1 دیدگاه + فرستادن دیدگاه

  • فايل بازنميشه

فرستادن دیدگاه