خرداد
۱۳
۱۳۹۳

اصول رتبهبندی سایت توسط موتور جستجو

رتبه بندی سایت­ها توسط موتورهای جستجو چگونه انجام می­شود؟

هربارکه شما توسط موتورجستجو جستجویی انجام می­دهید،عنکبوت آن به آهستگی از میان میلیون­هافهرست  حرکت می­کند و آنها را که بیشتر با مورد جستجوی شما ارتباط دارند به تصویر می­کشد.حتی میزان این ارتباط نیز مورد ارزشیابی قرار می­گیرد تا مرتبط ترین سایت­ها در ابتدا به نمایش درآیند.البته موتورجستجو همواره درست عمل نمی­کند. گاهی صفحات نامربوط به چشم می­خورند و در مواردی برای یافتن آنچه می­خواهید باید جستجوی بیشتری انجام دهید.موتورجستجو دریافتن اطلاعات عمل شگفت­انگیزی انجام می­دهد.

به راستی موتورهای جستجو عمل ارزش­گذاری و رتبه بندی راچگونه انجام می­دهند؟پاسخ ازاین قرار است که توسط یک گروه دستورالعمل­ها که الگوریتم خوانده می­شوند،هر موتور جستجو از گروه متفاوتی از الگوریتم­ها استفاده می­کند اما همۀ آنها از اصول عمومی خواصی پیروی می­کنند.ازآنجا که موتورهای جستجو قصد دارند توجه مشتریان را مجدداً به خودجلب کنند،تلاششان براین است که نتایج جستجوی مرتبط­تری را پیداکنند.

عنکبوت گوگل

یک راه برای دستیابی به این هدف توجه به مکان قرارگیری وتراکم عبارات جستجو یاکلمات کلیدی دریک صفحۀ وب است.موتور جستجو بررسی می­کند که کلمات کلیدی دربخش عنوان،بخش ­سرآغاز، درابتدای پارگراف یا در متن آمده ­اند فرض براین است که صفحات مرتبط با کلمات مورد جستجواین عبارات کلیدی رابرجسته ­تروچشم گیرتر مورد استفاده قرار می­دهد. موتورجستجوتحلیل می­کندکه کلمات کلیدی درمقایسه بادیگرکلمات چندمرتبه به کار رفته ­اند. Meta Tagها نیزممکن است ­درتشخیص ارتباط نقش داشته باشند.هرچند بسیاری از موتورهای جستجوآنهارادر نظرنمی­ گیرندوآن دسته راکه به آن اهمیت می­دهندممکن است به صورت­های متفاوتی ارزش گذاری کنند.امکان دارد موتورهای جستجو وب سایت­هارابه علت Spamming جریمه یاتحریم کنند.کلمات کلیدی یک نواخت وخسته کنندۀ کلمات کلیدی تکراری درانتهای یک صفحه وارئه کردن صفحه­ای که به صورت اوتوماتیک مخاطب رابه صفحه­ iای بامحتوای کاملاًمتفاوت هدایت­ می­کند،همه ­اشکال ­ازSpamming هستند.

درپایان موتورهای جستجو تحلیل ارتباط را نیز درمشخص کردن ارزشیابی خود به کار میبرند. با تحلیل اینکه صفحات چگونه به یکدیگرمتصل می­شوند،یک موتورجستجومی­تواند مشخص کندکه آن صفحه درچه مورد است وآیاآن صفحه به اندازۀکافی مهم است که در رتبه بندی به حساب آیدیا خیر؟

مهم است که به یادداشته باشیم بااینکه بیشترموتورهای جستجو ازاصول یکسانی پیروی می­کنند، الگوریتم­های متفاوتی دارند.به این دلیل است که انجام یک جستجو درموتورهای جستجوی مختلف نتایج بسیارمتفاوتی به بارمی­ آورد برای مثال ممکن است برخی موتورهای جستجوتعدادبیشتری ازصفحات وب رافهرست کنندوبرخی دیگردرفاصله­ های زمانی کمتر این کار را انجام دهند.نتیجۀنهایی براین است که هیچ دوموتورجستجویی فهرست یکسانی از صفحات وب ندارد.بنابراین رتبه بندی درموتورهای جستجو ممکن است بسیارمتفاوت باشد.به همین دلیل طراحان سایت­های وب معمولا یک موتور عمده را هدف قرار می­دهند و سعی  می­کنند طراحی سایت را به گونه ­ای انجام دهند که برای آن موتور خاص مناسب باشدو رتبۀ بهتری داشته باشدو البته بااین کار به احتمال زیاد رتبه دربرخی موتورهای دیگر را ازدست خواهد داد. حتی برخی ازطراحان ممکن است موتورهای منطقه­ ای وتخصصی خاصی راهدف قراردهندوبرایشان امتیازدر موتورهای عمومی اهمیت نداشته باشد.

ما در سیستم همکاری در فروش بیتاسل تمرکز بیشتری بر روی آموزش نحوه بهینه سازی سایت برای موتور جستجو گوگل را داریم و به همین دلیل بیشتر مطالب در این زمینه می باشند و قصد و هدف نهایی ما بعد از آموزش کاربران سیستم بالابردن رتبه وب سایت در کلمات کلیدی مرتبط مانند همکار در فروش است.

 

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرصت را از دست ندهید و همین حالا برای عضویت در سیستم همکاری در فروش و کسب درآمد از اینترنت بیتاسل اقدام کنید ...

۱ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

  • فایل بازنمیشه

فرستادن دیدگاه