آوریل
29
2013

اصول ومباني مهم درافزايش ترافيك سايت

اصول ومباني مهم درافزايش ترافيك سايت:

بررسي­هاي ترافيك وب اطلاعات ديگري نيزدراختياردارندگان وب قرارمي­دهد.براي مثال­آگاهي ازاينكه خريداران بالقوه چگونه سايت راپيداكرده­اند.آياازطريق موتورهاي جستجوگرياازطريق سايت­هاي ديگر.هنگامي كه افراد روي آن سايت­هاهستنندبه سايت­هاي ديگرمتصل­شان مي­كنند. اين مطالب هنگامي كه يك شركت تصميم به بازاريابي مي­گيردوياقصدداردهمكاران بالقوۀخودرا بيابد،بسياراهميت دارند.

همچنين اگرسايت حجم زيادي عبورومرورجهاني داشته باشد دارندۀسايت مي­تواندتصميم بگيرد كه آيا ارائۀ سايتش به زبان­هاي مختلف سودمندخواهد بود يا خير؟همچنين مي­تواند سايت اختصاصي براي كشورها بازكند تا ميزان فروش بالا رود. همين­طور اگر شركتي ببيند هجوم ناخواسته­اي از بازديدكنندگان ­جهاني ­به­ سايتش­ سرازير شده است ممكن است به اين نتيجه برسدكه هزينۀ بازاريابي­ وتبليغاتش رادر راه اشتباهي صرف كرده است.

ترافیک سایت

ترافیک سایت

تنهاترافيك سايت كافي نيست:

آگاهي ازاينكه مشتريان روي وب سايت حقيقتاًدرجستجوي چه هستند،تحقيقات مطالعاتي بسيار وسيع­تراز پرونده­هاي لاگ­هاي ترافيك وب رامي­طلبد.

يك پارامتركه در اين كار اهميت دارد اين است كه­ در نظرگرفته­ شود چگونه­ مي­توان­حجم بازديدهاي زيادرا ازنظرفناوري موجود كنترل كرد.

همچنين يك اقدام مهم اين است كه دورنماي رقابتي وسيع­تري بايدبررسي شودواينكه از امكانات دنياي واقعي درتجارت روي خط استفاده كنيم.مثل يك دوررانندگي آزمايشي باماشين يايك سفر به محل توريستي .

منظورازتحليل وب درنهايت براي تحليل تجارت وتحليل مشتري است.تحليل­هاي ترافيك وب ما رادر درك­ اينكه­مشخصاً دربخش­اند دركنشي(Interactive)روابط­چه­ اتفاقي  مي­افتد وچه ­مي­گذرد ياري مي­دهندواين خودبخشي ديگرازيك پازل بزرگتراست.

بهترين استراتژي بازاريابي الكترونيكي،ارتباط مناسب ودائم بامشتريان برخط:

اكنون زمان بسيارخوبي جهت استفاده از بازاريابي الكترونيكي است.روش­هاي قديمي بازاريابي درحال تغييروتحول است چراكه تعداد كاربران ودرنتيجه مشتريان برخط وهمچنين خدمات و محصولات مرتبط باآنها هرروزدرحال گسترش است.

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرصت را از دست ندهید و همین حالا برای عضویت در سیستم همکاری در فروش و کسب درآمد از اینترنت بیتاسل اقدام کنید ...

فرستادن دیدگاه