آوریل
30
2013

روش های رسیدن به مشتریان بالقوه

بهترين روش­هاجهت رسيدن به اين مشتريان بالقوه برخط چيست؟

  1. بازاريابي پست الكترونيك.هرروزپيش از900ميليون نفرازپست الكترونيك جهت ارسال ودريافت پيام استفاده مي­كنند. مؤثرترين روش رسيدن به تعدادانبوه ­مشتريان­ بالقوه ­وتقويت ارتباط باآنها استفاده از پست الكترونيك است.طراحي و ارسال خبرنامه ­هاي الكترونيكي از مهمترين و شايدحيات ي­ترين نيازهاي تجارت­هاي برخط وابزارهاوروش­هاي توليدوارسال خبرنامه ­ها بسيار قدرتمند شده ­اند.
  1. وبلاگ نويسي.تاقبل ازپديدۀ وبلاگ مشتريان امكان وتوفيق ارتباط نزديك باارائه كنندگان خدمات ومحصولات را نداشته ­اند.وبلاگ نويسي به ايجاداعتمادكمك زيادي مي­كندوبه مشتريان اجازه مي­دهدبا بالاترين رده­ هاي مديريتي شركت­هاارتباط نزديك برقرار كنند. وبلاگ نويسي به بازارياب­ هاكمك مي­كندكه داستان خودرادريك محيط باز وغيررسمي كه براي مشتريان حالت شخصي دارد بيان كنند وبتوانند براي ­ارائه ­كنندۀ خدمات ­كف  بزنند يا شكايت­ كنند.در سیستم همکاری در فروش بیتاسل ما امکان معرفی محصول یا انتقاد را برای مشتریان و بازاریابان باز گذاشته ایم
  2. آر اس اس.سالها قبل مي­بايست وب­سايت­هاي متعددي را بازديد مي­كرديم تا بتوانيم اطلاعات مرتبط باخودمان راپيداكنيم.امروزه اطلاعات به روز و مرتبط ازطريق RSS به طورمرتب و روزانه ازطرف اينترنت براي ما ارسال مي­شوند.مشتريان مي­توانند جهت دريافت اطلاعات مرتبط باخودشان آبونه شوندواين اطلاعات رابه محض به روزرساني شدن دريافت كنندودر زمان ونيروي خودصرفه ­جويي نمايند.RSS به بازارياب­ هاكمك مي­كندتاجريان دائمي از اطلاعات به روزراازطريق اينترنت به مشتريان خودبرسانند.
مارکتینگ

مارکتینگ

 

  1. Podcasting. هرچندكه توقع مي­رودتاسال2020اين روش بازاريابي به استفادۀانبوه برسد ولي امسال نيزرشدخوبي داشته است.مادوست داريم به ديگران گوش دهيم وبشنويم تا قبل از اين اينترنت مجموعۀ عظيمي از متن كه از بس به آنها نگاه مي­كرديم خسته ميشديم. امروزه مي­توانيم به متخصصين صنعت درموضوعات خاص وبه مصاحبه­ هاي آنها باميهمانانشان ودريافت ترفندهاي مفيد گوش دهيم.پادكست به ماكمك مي­كندتامحتواي اينترنت رادرخانۀمحل كارو ياحتي درمسافرت درقطار،هواپيما ويا حتي كوهنوردي استفاده كنيم.
  2. نظرسنجي­هاي برخط.اين خدمات ­به­ شما امكان ­دريافت بازخورازبازديدكنندگان رابه سادگي و سرعت زيادمي­دهدوبراي تجارت­هاي كوچكي كه بودجه براي تحقيقات بازارنداردمناسب است. نظرسنجي­هاي برخط مي­توانندبازخورازمشتري وكارمندان رافراهم سازند.امروزه ايجاد چنين نظرسنجي­هاي برخط وجود دارد وشما مي­توانيد به راحتي آنها را اجرا و از نتيجه آنها استفاده­كنند.
  1. محتواي چندرسانه­اي امروزه دسترسي به اينترنت پرسرعت دربيشترمناطق فراهم شده است. اين ارتباط­هاي پرسرعت به مااجازه مي­دهندتااز محتواي چندرسانه ­اي حجيم كه دسترسي به آنها از طريق اينترنت تا پنج سال پيش غيرممكن بود استفاده كنيم.يكي از فراگيرترين اين نوع محتوا ويدئوي ديجيتالي است.هركسي امروزه به راحتي مي­تواندتكه­اي فيلم ويدئويي بسازد و آنرا از راه اينترنت به نمايش گذاري وماهم آن را دوست داريم كه تماشا كنيم.اين گونه وب سايت­هايي كه اقدام به پخش محتواي ويدئويي مي­كنند،ترافيك بازديدكنندۀ بسيارزيادي خواهندداشت.
  2. سايت­هاي اجتماعي معمولاً به عنوان پاتوق مورد استفاده قرار مي­گيرند مانندسايت­هاي http://WWW.bbo.com و  http://WWW.myspace.comوhttp://WWW.facebook  كه معمولاًاز داشتن ميليون­ها بازديدكننده وعضو بهره­ مندهستند.امروزه ­بازارياب­ها به ارزش اينگونه سايت­هاپي برده اندودرمحدوده­هاي تخصصي ترنيزاينگونه سايت­هادرحال شكل گيري هستند.امروزه سايت­هاي اجتماعي براي مادران كودكان،دانشجويان دانشگاه حرفه اي و بسياري ازقشرهاي اجتماعي ديگروجوددارند.اينگونه سايت­ها محفل­هايي جهت همفكري افرادي كه تفكرات مشابه دارند ايجاد مي­كنندتا آنها اين تفكرات، ايده ­ها، منابع، تجارت، تصاوير، ويدئو موسيقي وهرچيزمشترك ديگر رابا بقيه به اشتراك بگذارند.
  3. دهان به دهان.امروزه بازاريابي دهان به دهان ­درحال رشدبسيارسريعي است.بازارياب­ها درك  كرده­ اند كه قدرت10مشتري كه درپاتوق خوداز خدمات آنها تعريف مثبت كنند بسيار زياد است وبسيار قيمتي است.حتي استفاده از وبلاگ جهت اعلام درسطح وسيع­تر نيز بسيار مؤثرترخواهد بود.بسياري ازتجارت­هادرحال كم كردن بودجۀتبليغات سنتي خودواختصاص آن به جلب بيشتر مشتريان فعلي خود هستند به اين اميد كه آنها ازراه دهان به دهان خدمات آنهاراتبليغ كنند وحتي امكاناتي نيزبراي اينگونه مشتريان كه راحت­تر اين كار را انجام مي­دهند،فراهم مي­كنند.
  4. موتورهاي جستجو.پس ازEmail جستجوپركاربردترين ابزارمورداستفاده­دراينترنت است. به همين دليل موردتوجه بسياري ازبازارياب­ها وبنگاه­هاي تبليغاتي است.وب­سايت وتجارت برخط شما زماني مؤثرخواهد بودكه مشتري­ها بتوانند آن را ازميان ميليون­ها وب ­سايت و تجارت مشابه درجهان ديجيتالي پيداكنند.بيشترمردم به منظوررسيدن به آنچه دراينترنت نياز دارند،از موتورهاي جستجواستفاده مي­كنند.بهينه سازي وتنظيم وب سايت شما،طوري كه،كساني كه كلمات مرتبط باتجارت شماراجستجو مي­كنند،بتوانندوب­سايت شمارا پيدا كنند،براي تجارت برخط شما حياتي است.

يك طرح بازاريابي موفق،آميزه­اي ازانواع روش­هاي فوق رابه كارخواهدبست.اين طورنيست كه بگوييم اين يكي ياآن يكي روش بهتراست.بازارياب حرف­ه اي براي خوداستراتژي مشخصي جهت توليدمحتوي به شكل­هاي مختلف وتوزيع آن ازراه كانالهاي مختلف اطلاع رساني جهت رساندن اطلاعات به طيف گسترده­اي ازمخاطبان تدوين مي­كند و این از راههایی است که ما به بازاریابان سییستم همکاری در فروش و کسب در آمد از اینترنت بیتاسل یاد میدهیم.

ميزان بازديدكنندگان ازسايت وبازده آن براي شما:

بيشترشركت­هايي كه وب­سايت دارند،به آمارترافيك سايت دسترسي دارندكه معمولاً توسط شركت ارائه كنندۀ خدمات ميزباني سايت(Web hosting)فراهم شده است.كساني كه از اين فايل­ها استفاده نمي­كنند (ياباشركت ميزبان­ و بي­كه ­قرار داد دارند،آنهارا در اختيارشان قرار نمي­دهد)متوجه نيستندچه چيزي را از دست مي­دهند.اطلاعات فراواني براي دستيابي وجود داردكه استفاده ازاين اطلاعات مي­تواندتاثيربه سزايي دربازدهكار داشته باشد.آنچه دراينجا آورده مي­شود، آمارهاي اصلي است كه معمولاً در دسترس هستند وهمچنين پيشنهادهايي در مورد چگونگي استفاده ازاين اطلاعات.

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرصت را از دست ندهید و همین حالا برای عضویت در سیستم همکاری در فروش و کسب درآمد از اینترنت بیتاسل اقدام کنید ...

فرستادن دیدگاه