جستجوی آرشیو "فوریه, 2013"
فوریه
1
2013

انواع تجارت الكترونيك

تجارت الکترونیک

انواع تجارت الكترونيك: 1.  تجارتBusiness to Business-B2B: اين نوع تجارت،تجارت بين ­دوبنگاه ­است.نمونه­ اي­ ازاين نوع­ تجارت،شركت ي­ات­كه­ ازيك ­شبكه براي انجام سفارش به توليدكنندگان،دريافت پيش فاكتوروفاكتورخريدوهمچنين پرداخت هزينه ­ها استفاده­ مي­كنند.علي رغم ­آنكه­ اين نوع تجارت الكترونيكي سالهاست كه بااستفاده از EDI انجام ­مي­گيردولي­ درواقع ازپنج ياشش سال پيش به شكل امروزي خوددرآمد .شركت Cisco يكي ­از اولين ­شركت­هايي­ بودكه­درجولاي سال1996سايت تجارت­الكترونيك خودرا راه اندازي نمود. 2.  تجارتBusiness to Consumer-B2C : اين نوع تجارت،تجارت […]

برگه‌ها :«123