جستجوی آرشیو "تیر, ۱۳۹۲"
تیر
۷
۱۳۹۲

چگونه یک میزبان وب مناسب انتخاب کنیم؟

میزبان وب مناسب

چگونه یک میزبان وب مناسب انتخاب کنیم؟ تمام میزبانان وب خدمات مشابهی ارائه می­کنند.یک شخص یایک شرکت صفحات وب خودرا برروی سرویسگرمیزبان قرارمی­دهدوتمام مردم جهان ازطریق مرورگرخودآن ­صفحات رامی­بینند. ولی متاسفانه این­کل قضیه نیست کیفیت وکارایی یک سایت وب به پهنای باندامکانات سرویسگر وساختارفنی شرکت میزبان بستگی دارد.میزبانی به شکل­های مختلفی ارائه می­شود .میزبانی اشتراکی،میزبانی اختصاصی واشتراک جابرای سرویسگربه علاوه­هزاران­پارامتردیگربرای هر روش. ۱٫   قابلیت اطمینان: هنگام انتخاب میزبان وب بایدبه اندازۀ سرعت تنوع ارتباط اینترنت،سخت […]